2469 MICELYAR VODA D/SNYATIYA MAKIYAJA 500 ml

Item 1 of 1
Item 1 of 1
2469 MICELYAR VODA D/SNYATIYA MAKIYAJA 500 ml

45.4 man


  • Kategoriyasy Gel, kremlar, syworotkalar
  • Beýany

    Deriňizi täsirli arassalamak we gözellik üçin “Gözellik” gözelligi farmasewtiki tehnologlar, amatlylygy, netijeliligi we howpsuzlygy birleşdirýän ýumşak mikellar arassalaýjysyny döretdiler. Önüm gury we duýgur deri üçin amatlydyr. Mikellar suwy işjeň mikropartikller - hapalaryň derisini ýumşak we çalt arassalaýan, ýüzden, dodaklardan we gözlerden makiýaupy ýuwaşlyk bilen aýyrýan mikeller esasynda ösdürilýär. Üzüm tohumy ýagy antioksidant täsir edýär, derini intensiw iýmitlendirýär, gözelligini we ýaşlygyny goramaga kömek edýär. Romaşka we allantoin gaty ýumşadylýar. Symcalmin-iň işjeň komponenti derini köşeşdirýär, gyzarmagyny we gyjyndyrmasyny azaltmaga kömek edýär we kompozisiýa äheňine giren alma ajaýyp görnüşde täzelenýär.

  • Öndüriji ýurdy: Ukraina
  • Görnüş Mitselar suwy
  • Halanan sany 1
  • Seredilen sany 38

Meňzeş harytlar