2094 BALZAM D/RUK OBLEPIHA/TYKVA PITATELN 275 ml

Item 1 of 1
Item 1 of 1
2094 BALZAM D/RUK OBLEPIHA/TYKVA PITATELN 275 ml

38.3 man


  • Kategoriyasy Gel, kremlar, syworotkalar
  • Beýany

    Ýumşak balzam elleriň derisini çyglylykdan ýuwaşlyk bilen iýmitlendirýär we goraýar, berkligini we çeýeligini ýokarlandyrýar, ellere sagdyn we oňat görnüş berýär. Gawunyň ýagy ýumşadyjy we nemlendiriji täsir edýär, derini rahatlandyrýar, daşky gurşawyň ýaramaz täsirlerinden goraýar, şeýle hem elleriň derisini ýumşak we ýylmanak edip, ýaşlygyny saklaýar.

  • Görnüş El üçin krem
  • Öndüriji ýurdy: Ukraina
  • Halanan sany 1
  • Seredilen sany 25

Meňzeş harytlar