Item 1 of 3
Item 1 of 3
Holodilnik RT53K6340BS/WT

15,155.2 man

 • Kategoriyasy Holodilnik
 • Beýany

  Diňe Twin Cooling Plus ™ tehnologiýasy, adaty sowadyjylarda 30% çyglylyk bilen deňeşdirilende iýmitiň 70% çyglylyk derejesinde täze bolmagy üçin iň amatly gurşawy döredýär. Netijede, iýmit has uzak dowam edýär we guramaýar. “SpaceMax” tehnologiýa ™ bilen sowadyjynyň uly göwrümi (620 litr) daşarky ölçegleri artdyrman iş otaglarynyň peýdaly göwrümini artdyrmaga mümkinçilik berýär. Munuň netijesinde supermarketde bir hepde satyn alnan ähli önümleriňizi çalt we aňsatlyk bilen tapyp bilersiňiz. Aýratyn saklaýyş çeýeligi: aýratyn ýagdaýlary täze saklamak üçin doňduryjyňyzy aňsatlyk bilen sowadyja öwrüp bilersiňiz. Ora-da güýji tygşytlamak üçin bu re modeimi ** öçürip bilersiňiz. Sowuk howanyň çalt üpjün edilmegi iýmitleri çalt doňdurmaga ýa-da sowatmaga mümkinçilik berýär. “Power Cool” funksiýasy düwmä degmek bilen işjeňleşdirilýär, iýmit we içgileri çalt sowadýar we “Power Freeze” funksiýasy buz kublaryny doňdurmak we ýasamak üçin iň oňat saýlawdyr. Sanly inwertor kompressory ýedi sowadyjy güýç derejesinden birini saýlamaga baglylykda elektrik motorynyň tizligini awtomatiki düzýär. Netijede, holodilnik az elektrik sarp edýär, asuda işleýär we has uzak dowam edýär. "Antibakterial gorag" funksiýasy iş otaglaryny gigiýenli we arassa saklaýar. Howa uglerod süzgüçiniň üsti bilen herekete getirilýär, şol sebäpli sterilizasiýa edilýär, ondan daşarky yslar aýrylýar. Specialörite antibakterial mesh bakteriýalary duzlaýar.

 • Doňduryjynyň ereýişi
  No frost
 • Gapylaryň sany
  2
 • Sowadyjy bölüminde ereýiş
  No Frost
 • Razmer:
  S
 • Габариты
  1850 x 785 x 720 mm
 • Agramy
  84.5 kg
 • Umumy göwrüm
  528 L
 • Kameralaryň sany
  2
 • Öndüriji ýurdy:
  Taýland
 • Energetika synpy:
  A+
 • Doňduryjy
  Ýokardan
 • Brend:
  Samsung
 • Displeý
  Bar
 • Halanan sany
  0
 • Seredilen sany
  193

Meňzeş harytlar