Item 1 of 2
Item 1 of 2
Mi band 4

320 man

  • Kategoriyasy Akylly sagatlar we brasletlar
  • Beýany

    Xiaomi Mi Band 4 Modeliň ady Mi Band 4 Original Häzirki zaman stili, gara reňk Ekranyň ölçegi 0.95 dýuým Uky monitory, kaloriýa yzarlaýjy, ýürek urşunyň gözegçisi Diller Iňlis we Hytaý dillerini öz içine alýar. Bilek zolagynyň ini 18mm, sazlanyp bilinýän kemeriň uzynlygy 155-216mm Batareýanyň ömri: Mi Band 4-de gurlan 135mAh batareýa kuwwaty, doly zarýad alandan 20 güne çenli iň köp iş wagty. Saglyk gözegçiligi: heartürek urşuna gözegçilik etmek, ýürek urşy Has köp hereket, has köp durumuş. Reňk ekrany we içerki ýürek urşunyň monitory. Gelýän jaňlar, habarlar barada habarnamalary görüň, programmalar, şeýle hem aýdym-saz çalmagy dolandyrmak. Elleriňiz gereksiz ownuk zatlardan azat bolsun. Gözlegiň hili uky size kömek edergünüň dowamynda has şadyýan boluň. Ulag kartasy: Bilezigi köpçülige tölemek üçin ulanyň.

  • Halanan sany
    0
  • Seredilen sany
    360

Meňzeş harytlar