Item 1 of 3
Item 1 of 3
Ys beriji AROMA

350 man

  • Kategoriyasy Telefonlar we smart-sagatlar
  • Beýany

    Ys beriji Aroma Diffuzer we nemlendiriji: Birnäçe damja efir ýagyny (isleýşiňiz ýaly dürli ys) goşup bilersiñiz. Bu ýeriňizi ýakymly ys bilen doldurar. Käbir ýörite efir ýagy yagny, ýod we ş.m bejerginiň peýdasyny döreder. Kondisioner otagyna çyglylyk goşmak üçin ony ýagsyz ulanyp bilersiňiz. Marka: Beýleki görnüş 💧 Suw az awto-öçürmek funksiýasy: Bu Aroma diffuzeri, suwy az awtomatiki usulda 500ml suw çüýşesi 6-10 sagatlap dowam edip biler. Howa howpsuzlygy we ysly nemlendirijini goramak üçin suw gutaranda nemlendiriji awtomatiki usulda öçer. 🕜 4 gezek düzmek tertibi: 1 sagat, 3 sagat, 6 sagat dowam edýär. Güýçli ýa-da adaty dumandan saýlamak üçin dumanyň 2 görnüşi bar. Amatly taýmer modeimini we duman görnüşini saýlaň we köşeşdiriji we rahat şert dörediň. 🚥 7 yşyk çyrasy: 7 sany yşyk çyrasy bar we her çyranyň 2 ýagtylyk görnüşi bar (garaňky we ýagty), ony 14 reňkde aýlap bilersiňiz ýa-da reňkleriň birine öwürip bilersiňiz. Bu ultrases tehnologiýasy we ses ýok, ukyny bozmaz. ⚡ Maksimum çyzykdan suw goşmaň (az suw, has köp duman) Suwda ereýän efir ýagyny ulanyň Bir gaplama öz içine alýar: 1 x Ultrases nemlendiriji 1 x uzakdan dolandyrmak pult 1 x Ulanyjy gollanmasy 1 x Adapter 5 welaýata eltip bermek hyzmatymyz bar Zakaz etmek sizden📞 Dastawka etmek bizden😉 +99365237970 +99362631593

  • Halanan sany
    9
  • Seredilen sany
    431

Meňzeş harytlar