Item 1 of 3
Item 1 of 3
Nauşnik Airpods PRO 3

300 man

  • Kategoriyasy Telefonlar we smart-sagatlar
  • Beýany

    Model belgisi: Airpods Pro 3 Gap doly zarýad berlende, ýaşyl öwüsýär, zarýad bermeli bolanda gyzyl öwüsýär korpus simsiz zarýad bermegi goldaýar. sazlamalarda adyň üýtgemegi duýgur düwmeleriniň funksiýalaryny üýtgetmek super bas bilen ýokary hilli stereo ses birikdirilende animasiýa, adyň üýtgemegi ölçegleri 45.2 x 60,6 x 21,7 mm “Apple” -iň ýörite ses azaltmak ulgamy Çalyşýan vakuum gulak padleri uýgunlaşdyrylan EQ, Ses paýlaşmasy, goşa mikrofonly 10 ýadroly H1 prosessor Type-C kabeli. Her gulak we korpus üçin birikme çykýan we batareýa görkezijisi (Diňe Apple iPhone) Yakynlyk datçigi (Aýdym-saz togtadylýar / dowam edýär. Awtomatiki gulagy kesgitlemek: AirPodlar gulagyňyzda bolanda anyklaýar we enjamdan ses akymyny alýar. Şeýle hem, AirPods AirPods-dan biri çykarylanda duruzylar we oýnamagy dowam etdirer ýa-da oýnamagy bes eder. , iki nauşnik aýrylanda täzeden başlamazdan. Çep we sag gulaklar bilelikde we aýratyn işleýär. Dolandyryş! Mikrofon paneli plastmassa däl-de, metaldyr. Telefonda, söhbetdeşlik wagtynda iki tarapdanam gowy eşidip bilersiňiz. Çuňňur bas bilen stereo ses. “Apple AirPods Pro” (3-nji nesil) zarýad beriş hadysasy bilen aýratynlyklary: Baglanyş görnüşi: Simsiz Birikdiriş interfeýsi: Bluetooth Iş wagty: 5 sagada çenli Batareýanyň ömri aýratynlyklary: 5 sagada çenli oýnamak ýa-da 3 sagada çenli gepleşik wagty; Zarýad beriş hadysasy bilen: 24 sagatdan köp oýnamak ýa-da 18 sagada çenli gürleşmek wagty; 15 minutlap zarýad bermek 3 sagada çenli oýnamagy ýa-da 2 sagada çenli gürleşmegi üpjün edýär Agramy: Nauşnik: 5g; Zarýad beriş gapy: 45 gr Reňki: Ak Doly zarýadly nauşnik wagty: 5 sagada çenli oýnamak ýa-da 3 sagada çenli gürleşmek wagty; “AirPods” datçikleri: goşa massiw mikrofonlar; Iki optiki datçik; Hereket akselerometri; Ölçegleri: Nauşnikler: 30,9 x 21,8 x 24mm; Zarýad beriji gap: 45.2 x 60,6 x 21,7 mm; Ulgam talaplary: iOS 12.2 ýa-da has soňraky iPhone, iPad we iPod sensor modelleri. Täze magazinlar Nädip Web Saýty ulanmaly Nädip sargyt etmeli Eltipnberme hyzmaty barada Delivery & Dispatch Nädip şähsy profil açmely Nädip bildiriş goşmaly Meniň

  • Halanan sany
    5
  • Seredilen sany
    514

Meňzeş harytlar