Item 1 of 1
Item 1 of 1
Madam Ranee yuz ucin sabyn

13.8 man

 • Kategoriyasy Sabyn
 • Beýany

  Ranee jenşen ýüz ýuwmak Derini berkitmäge kömek edýär, deriniň ýumşaklygyny netijeli ýokarlandyrýar, derä toniki täsir edýär.Güýçli antioksidant täsiri ýüzüň derisinde gyrmalaryň döremeginiň öňüni almaga kömek edýär, zyýanly şöhlelere garşy peýdaly hereket deriniň täzeligini ýokarlandyrmaga kömek edýär.

 • Göwrümi:
  100 gr
 • Görnüşi:
  sabyn
 • Öndüriji ýurdy:
  Hytaý
 • Halanan sany
  3
 • Seredilen sany
  169

Meňzeş harytlar