Razer Iskur X Oýun başlygy

( 0.00 )
0 bahalandyrma
Item 1 of 5
Item 1 of 5
Razer Iskur X Oýun başlygy

11,172 man

  • Kategoriyasy Oýun kürsüleri
  • Beýany

    IER GOWY OAM FORMASY Ajaýyp duruşly gaty oýunlar üçin gurlan ergonomiki oýun oturgyjy Razer Iskur bilen rahatlyk zolagyňyza girip, garşydaşlaryňyzy öldüriň. Gabat gelmek meselesine gezek gelende, kömek etmek üçin geldik. ERGONOMIK lomber goldaw Wagtyň geçmegi bilen süýşýän we görnüşini ýitirýän ýa-da düzedip bolmaýan berk diregleri bolan aýratyn oturgyçly oturgyçlardan tapawutlylykda, Razer Iskur Oýun oturgyjy, içerki we doly sazlanyp bilinýän lomber egrisi bilen doly arka goldawyny üpjün edýär. Oýun oňurgaňyza, oýun marafonlarynda iň ýokary rahatlyk üçin ajaýyp oýun duruşyny üpjün edýär. MULTILAYER SYNETETIK DÖWRÜ Bu ergonomiki oýun oturgyjy, diňe bir el degirmek üçin ýakymly bolman, eýsem adaty PU deri bilen deňeşdirilende has güýçli we çydamly bolup, oturgyjyň gündelik ulanylmagy netijesinde ýüze çykýan aşgazanlara has çydamly bolýar.

  • Halanan sany
    0
  • Seredilen sany
    378

Meňzeş harytlarBirlikde satyn alynanlar