Item 1 of 4
Item 1 of 4
Gepleýjiler F&D A140X BT 2/1

897.8 man

  • Kategoriyasy Akylly kolonkalar
  • Beýany

    Aýdym-saz sazlaryny diňläniňizde basyň güýjünden lezzet almak we sesiň göwrümi bilen çäklenmek islemeýän bolsaňyz, 2.1 F&D A140X gürleýjiler gerek. Bu, iki sany öň gürleýjisi we öňdäki diwarynda ýerleşýän faza inwertorynyň bolmagyny üpjün edýän işjeň subwoofer bilen görkezilen doly hukukly akustiki ulgam. Model iş stoly gurnamagy goldaýar. F&D A140X gürleýjileriniň umumy güýji 37 Wt-a ýetýär, bu hemmeler üçin iň ýokary rahatlygy üpjün edýär: dolandyryş panelini ýa-da esasy dinleýjiniň kabinetindäki dolandyryşlary ulanyp, gürleýjileri özüňiz düzüp bilersiňiz. Pes ýygylyklary sazlap bilersiňiz. Modeliň aýratynlygy, akustikany sim ulanman ykjam enjamlara, noutbuklara ýa-da planşetlere birikdirmegi aňsatlaşdyrýan Bluetooth tehnologiýasynyň goldawydyr. USB fleş disk enjamyň dizaýny bilen üpjün edilen USB birikdirijisiniň kömegi bilen birikdirildi. Bu, ammar enjamynda saklanylýan eýýäm döredilen pleýer sanawlaryny diňleýjileriň üsti bilen oýnamaga mümkinçilik berýär.

  • Halanan sany
    2
  • Seredilen sany
    101

Meňzeş harytlar