Item 1 of 5
Item 1 of 5
JBL GO 2 göçme simsiz gürleýjisi gök

532.4 man

682.4 man
  • Kategoriyasy Akylly kolonkalar
  • Beýany

    Deňiz kenarynda ýa-da howuzda bolsaňyz, JBL-iň “Deep Sea Blue GO 2” göçme simsiz gürleýjisi bilen halaýan tomus sazlaryndan lezzet alyp bilersiňiz. Bu ykjam gürleýjiniň IPX7 derejesi bar, bu 3,3 fut çuňluga çenli suwa çümmegine çydap bilýär. Sesleri Bluetooth bilen işleýän islendik enjamdan 33 fut uzaklyga akdyryp bilersiňiz we gürleýjini smartfonyňyz bilen jübütleseňiz, ony elsiz jaňlar üçin gürleýji hökmünde ulanyp bilersiňiz. JBL GO 2 doly zarýad berlende 5 sagada çenli oýnamagy üpjün edýär, ýöne goşulan Micro-USB kabelini ulansaňyz, saz hiç wagt durmaz ýaly güýçlendirip bilersiňiz. Sesi ýatyrýan gürleýjisi JBL GO 2-i Bluetooth açyk smartfonyňyza birikdirip, gürleýji hökmünde ulanyp bilersiňiz. Şol gepleşikleri aýdyň görkezmek üçin JBL, sesleri ýatyrmak tehnologiýasy bilen GO 2-ni taslady. Bluetooth ýokmy? Mesele ýok JBL GO 2-de 3,5 mm ses girişi bar, şonuň üçin ses çeşmäňiz Bluetooth-y goldamaýan bolsa, ses kabeline dakyp bilersiňiz (goşulmaýar) we diňleýjiniň üsti bilen aýdym-sazyňyzdan lezzet alyp bilersiňiz.

  • Halanan sany
    1
  • Seredilen sany
    164

Meňzeş harytlarBirlikde satyn alynanlar