Sumka 15,6 '' Rivacase 8037 gara

( 0.00 )
0 bahalandyrma
Item 1 of 5
Item 1 of 5
Sumka 15,6 '' Rivacase 8037 gara

359.1 man

  • Kategoriyasy Sumkalar
  • Beýany

    RivaCase 8037 sumkasy, noutbukyňyzy daşaýarka zerur gorag bilen üpjün eder. Hödürlenen model dizaýn we önümçilik materiallary bilen has gowy häsiýetlendirilýär. Dykyz sintetiki mata enjamlary hapa we çyglylykdan gorar, ajaýyp aşaga garşylygy we berkligi bar. Galyň diwarlar noutbukyňyz üçin iň gowy goragy kepillendirýär: noutbukyňyzy tötänleýin çyzgylardan we çişmelerden gorar. Bu modeliň dizaýnynda fermuar bilen berkidilen daşarky bölüm bar. Onda smartfonyňyzy, dürli ownuk esbaplary we hatda näzik zatlary hem alyp bilersiňiz. “RivaCase 8037” 15,6 dýuýma çenli islendik noutbuga laýyk gelýär. Model, açyk gök öwüşginler bilen doldurylan amaly gara reňkde. Içinde dürli ululykdaky birnäçe bölüm bar, onda kompýuterde amatly işlemek üçin zerur periferiýa enjamlaryny ýerleşdirip bilersiňiz. Model amatly egin gaýyş bilen enjamlaşdyrylandyr.

  • Halanan sany
    0
  • Seredilen sany
    309

Meňzeş harytlarBirlikde satyn alynanlar