Item 1 of 4
Item 1 of 4
Garnitura JBL Bluetooth JR310 gyzyl

750.8 man

890.8 man
  • Kategoriyasy Nauşniklar
  • Beýany

    Çagalar üçin ygtybarly we ýeňil, JBL Jr310BT Simsiz nauşnikler iň ýaş aýdym-saz söýüjileri üçin 30 sagada çenli arassa JBL sesini we gyzyklylygyny üpjün edýär. "Okamak, aýdym diňlemek we ygtybarly diňlemek goragy bilen internete seretmek üçin amatly. Nauşnikler eşidiş goragy üçin 85 desibelden geçmeli däl, çagalaryň özleri aňsatlyk bilen dolandyryp bilýän dolandyryşlar bilen. "Smoothumşak içerki we ýörite taýýarlanan gulak ýassyklary.

  • Halanan sany
    0
  • Seredilen sany
    154

Meňzeş harytlarBirlikde satyn alynanlar