Razer CYNOSA V2 Hakyky RGB klawiaturasy

( 0.00 )
0 bahalandyrma
Item 1 of 4
Item 1 of 4
Razer CYNOSA V2 Hakyky RGB klawiaturasy

1,165.5 man

1,765.5 man
  • Kategoriyasy Klawiaturalar
  • Beýany

    Razer Cynosa V2 simli klawiatura iň uzyn we täsirli oýun sessiýalary üçin ajaýyp. Saýlaw tizligi 1000 Hz bolan model, membranany basmak mehanizmi bolan 110 düwmeden ybarat. Olaryň arasynda multimediýa gözegçilik üçin 6 goşmaça düwme, şeýle hem programmirläp bolýan düwmeler bar. Keyshli düwmelerde sessiz urgy we köp reňkli yşyklandyryş bar. Plastiki gapda doly ölçegli nusga çyglylykdan goralýar. Diýmek, agdarylan bir käse kofe ýa-da mineral suw oňa zyýan bermez. Şeýle hem, Razer Cynosa V2 klawiaturasy, galp basmagyň öňüni alýan arwaha garşy aýratynlyk bilen enjamlaşdyrylandyr.

  • Halanan sany
    0
  • Seredilen sany
    335

Meňzeş harytlarBirlikde satyn alynanlar