Item 1 of 4
Item 1 of 4
Razer BASILISK simli oýun syçanjygy

1,496.3 man

  • Kategoriyasy USB-syçanjyklar
  • Beýany

    “Razer Basilisk” simli syçanjyk, adaty däl we özüne çekiji oýun aksesuarlary bolup, ähli garşydaşlaryňyzy degişme bilen aýlap geçersiňiz. Iň ýokary ýerleşiş takyklygy, sebäbi optiki Razer Focus + LED datçigi 20,000 dpi çenli durulykda. Şeýle hem, syçanjygyň işleýşine 11 düwmeden ybarat bolmagy täsir edýär, olaryň arasynda programmirläp bolýan düwmeler bar. Garnituranyň dizaýny, sag eli üçin amatlylygyny üpjün edýär. Köp reňkli RGB yşyklandyryş, modeliň eýýäm ajaýyp dizaýnyny hasam sowadýar. Enjam öz içindäki ýadyna we "ýaprakly" dizaýny bilen köp funksiýaly düwmä eýe bolmagy bilen öwünýär. Razer Basilisk simli syçanjygy 2,1 metrlik kabel ulanyp, kompýutere ýa-da noutbuga birikdirildi.

  • Halanan sany
    0
  • Seredilen sany
    132

Meňzeş harytlarBirlikde satyn alynanlar