Galam göz üçin - Vivienne Sabo Merci Eye Pencil №302

( 0.00 )
0 bahalandyrma
Item 1 of 4
Item 1 of 4
Galam göz üçin - Vivienne Sabo Merci Eye Pencil №302

34.9 man

 • Kategoriyasy Galamlar
 • Beýany

  Düşündiriş Klassiki MERCI göz galamlary, gündiz we agşam makiýaž üçin köpugurly görnüşdir. Dumanly gözleriň makiýažyny we ýalpyldawuk oklary ýerine ýetirmek deň derejede aňsat. Galamlaryň çyzygy aňsatlyk bilen düzedilýär we reňkli bolýar. Mumlar bilen baýlaşdyrylan formulanyň kömegi bilen olary ulanmak aňsat, gabaklaryň derisine süýşüp, hatda baý reňk berýär. Ulanyş tertibi Gowy ýiti Merci galam bilen, kirpikleriň ösüşiniň düýbüne çyzykly hereketler bilen çyzyk çekiň. Isleseňiz garyşdyryň. Aýratynlyklary Reňk: №302 Göwrümi: 1.4g Brend ýurdy: Fransiýa Öndürildi: Hytaý

 • Brend:
  Vivienne Sabo
 • Öndüriji ýurdy:
  Fransiýa
 • Görnüşi:
  göz üçin galam
 • Halanan sany
  0
 • Seredilen sany
  242

Meňzeş harytlarBirlikde satyn alynanlar