Item 1 of 2
Item 1 of 2
Xuping şaý-sepleri

136.5 man

206.5 man
  • Kategoriyasy Gulakhalka
  • Beýany

    Lukmançylyk altyndan ýasalan esbaplar şaý-sepleriň ajaýyp alternatiwasydyr. Olaryň baý reňki bar we allergiki täsirleri döretmeýär. “Xuping” şaý-sepleriniň nämedigi barada aýdylanda, önümleriň altyn şaý-seplerinden düýpgöter tapawudynyň ýokdugyny bellemelidiris. Yönekeý söz bilen aýdylanda, “Xuping” 585 we 750 altyna gabat gelýän ak, limon we sary reňkleriň önümidir.

  • Halanan sany
    0
  • Seredilen sany
    0

Meňzeş harytlarBirlikde satyn alynanlar