HUMIDIFIER & ESSENTIAL OIL DIFFUSER

( 0.00 )
0 bahalandyrma
Item 1 of 3
Item 1 of 3
HUMIDIFIER & ESSENTIAL OIL DIFFUSER

800 man

  • Kategoriyasy Howany nemlendirijiler we hoşboý ys berijiler
  • Beýany

    Ultrases nemlendirijimiz ygtybarly we köp wezipeli enjamdyr. Öýüňizdäki gurak ýa-da dykyz howa bilen baglanyşykly problemalary aradan aýyryp, çyglylygyň iň amatly derejesini saklamaga kömek eder. Kitapda uzakdan dolandyryş we adapteriň ýokdugyna ünsüňizi çekmek isleýäris. Ultrasoniki atomizasiýa innowasiýa tehnologiýasynyň kömegi bilen inçe dargadylan bug döredýär we otagyň hemme ýerine deň paýlaýar. Bu siziň, çagalaryňyz, ösümlikleriňiz we mebelleriňiz üçin sagdyn çyglylygy saklamaga kömek edýär. Ykjam we islendik otagda, otagda ýa-da ýatylýan otagda oturdylyp bilner.Ujypsyzlygy sebäpli stoluň ýa-da tekjäniň üstünde goýmak aňsat. Suwy doldurmak amatly bolar ýaly ýokardan amala aşyrylýar. Süzülen ýa-da distillendirilen suwy ulanmak maslahat berilýär. Suwuklyk derejesi pes bolanda we rahatlygyňyz üçin 4 güýç derejesi bolanda pürküji awtomatiki öçýär. Şeýle hem yşyklandyryş bilen enjamlaşdyrylan we ysly diffuzor hökmünde ulanylyp bilner. Birnäçe damja aromaterapiýa ýagyny goşuň we jaýyňyzy doldurýan ýakymly ysdan lezzet alyň. Suwy atomlaşdyrmak, bug buludyny döretmäge, deriňizi täzelemäge we hammamda spa ýaly duýgy döretmäge kömek edýär.

  • Halanan sany
    1
  • Seredilen sany
    1277

Meňzeş harytlarBirlikde satyn alynanlar