Pudra - Max Factor Creme Puff Pressed Powder №40

( 0.00 )
0 bahalandyrma
Item 1 of 5
Item 1 of 5
Pudra - Max Factor Creme Puff Pressed Powder №40

99.9 man

 • Kategoriyasy Pudra
 • Beýany

  DüşündirişTonal krem hökmünde hem ulanylyp bilinýän nusgawy ykjam pudra, sebumy siňdiriji formulanyň kömegi bilen ajaýyp mat görnüşini döredýär.Pudra çalt we ajaýyp ulanmak üçin goşa uçly gubka maslahat berilýär. Deriniň ähli görnüşleri üçin amatly, ýagtylygy şöhlelendirýän bölejikleriň kömegi bilen kemsiz görnüş we inçe şöhle berýär.“Creme Puff” her pursat üçin köpugurly, köp wezipeli ykjam pudra.Ulanyş tertibiTegelek çotga ýa-da gubka ulanyp, ýüzüňizi ýa-da düýbüňizi arassalamak üçin pudry çalyň. Maňlaýyň ortasyndan ýaňaklaryň eňegine aşak süýşüp başlaň. Burnuň we ýaňaklaryň üstünden ýeňil geçiň.AýratynlyklaryReňk: №40 CREAMY IVORYGöwrümi: 14gBrend ýurdy: ABŞÖndürildi: Angliýa

 • Brend:
  Max Factor
 • Halanan sany
  0
 • Seredilen sany
  8

Meňzeş harytlarBirlikde satyn alynanlar