Item 1 of 3
Item 1 of 3
Mini Speaker kolonka

60 man

  • Kategoriyasy Akustika we Kolonkalar
  • Beýany

    Göçme bluetooth gürleýjileri, smartfon we nauşnik derejesinde häzirki zaman enjamlarynyň aýrylmaz bölegine öwrüldi. Ykjam ululygy sebäpli, “Mini Speaker kolonka” diňe oturylyşyklarda ýa-da öýde däl, eýsem gezelenç, gezelenç ýa-da ylgamak üçin hem ulanylyp bilner. Amatly aýdym-saz üçin şertler döredildi: USB fleş kartalary we MicroSD kartlary üçin birleşdirijileriň bolmagy Gadjetleri ulanyp saz çalmak üçin Bluetooth funksiýasy Şeýle hem, gürleýjini nauşnik hökmünde ulanmaga mümkinçilik berýän mikrofon bar. Energiýany köp talap edýän batareýa, zarýad bermezden 5 sagada çenli aýdym-sazdan lezzet almaga mümkinçilik berer.

  • Halanan sany
    13
  • Seredilen sany
    1227

Meňzeş harytlar