EYEBROW DUO 02 gaş üçin ten

( 0.00 )
0 bahalandyrma
Item 1 of 1
Item 1 of 1
EYEBROW DUO 02 gaş üçin ten

43.3 man

 • Kategoriyasy Ten
 • Beýany

  Gaş toplumy gaş çyzygyny kesgitleýän we düzedýän mumdan, şeýle hem gaşlaryň aňlatmasy günüň dowamynda saklanmagy sebäpli gaş setirindäki boşluklary doldurýan kölegelerden ybaratdyr. Brunetler üçin üç tonna kölege, açyk goňur / gyzyl saçly we saryýagyz eýeler islendik deri äheňi bilen ajaýyp sazlaşyk döreder.

 • Nomer:
  02
 • Öndüriji ýurdy:
  Türkiýe
 • Ölçegi:
  4 gr
 • Brend:
  Pastel
 • Görnüşi:
  ten
 • Halanan sany
  13
 • Seredilen sany
  2835

Meňzeş harytlarBirlikde satyn alynanlar