Ýüz üçin skrab "Don’t Be Cornfused"

Item 1 of 1
Item 1 of 1
Ýüz üçin skrab "Don’t Be Cornfused"

87 man


  • Kategoriyasy Skrablar, pilinglar we ýuwmak üçin
  • Beýany

    Aýnadaky şöhlelenmäňize haýran galmak we özüňizi ynamly duýmak isleýärsiňizmi? Bu arassalaýjy gaby gözellik dessuryňyza goşuň! Organiki mekgejöwen ekstrakty täze bir duýgy berýär we ýagly deriniň deňagramlylygyny kadalaşdyrýar. Ýer zerdejik, çişmä garşy güýçli täsir edýär, kemçilikleri azaldýar we deri gowulaşdyrýar. Deňiz duzy derini tekiz we mat edip, arassalaýar we guradýar.

  • Göwrüm: 100 ml
  • Öndüriji ýurdy: Rossiýa
  • Brend: Organic Kitchen
  • Halanan sany 2
  • Seredilen sany 160

Meňzeş harytlar