"Lanbena" Aloe Vera ekstrakty bilen nemlendiriji maskasy

Item 1 of 1
Item 1 of 1
"Lanbena" Aloe Vera ekstrakty bilen nemlendiriji maskasy

40 man


  • Kategoriyasy Gel, kremlar, syworotkalar
  • Beýany

    Maskanyň düzümindäki aloe wera, nan we gialuron kislotasy örän täsirli: derini nemlendiriň we uzak wagtlap suw bilen saklaň, çişmegi zyýansyzlandyryň we gyjyndyrmany, gabygyny we gyjyndyrmany ýuwaşlyk bilen aýyryň, sebaceous bezleriniň işini kadalaşdyryň, Dermisiň çeýeligi, ýumşadyň we köşeşdiriň, gyrmyzy tekizläň we garramagy haýalladýar, ýygnanan streslere garşy göreşmäge kömek edýär we täzelik duýgusyny berýär.

  • Brend: Lanbena
  • Görnüş Ýüz üçin maska
  • Halanan sany 2
  • Seredilen sany 161

Meňzeş harytlar