Item 1 of 2
Item 1 of 2
"Samsung" ME81MRTB mikrotolkunly peç

1,878.8 man

 • Kategoriyasy Peçler we duhowkalar
 • Beýany

  Ajaýyp “Çalt eriş” funksiýasy çalt we hatda deň eremegi üpjün edýär. Bu ýagdaýda doňdurylan iýmit edil täze ýaly bolýar we çygly däl. Çalt erişiň kömegi bilen siz we ýakynlaryňyz islän wagtyňyz lezzetli iýmitlerden lezzet alyp bilersiňiz.

 • Dolandyryş:
  Elektron
 • Göwrümi:
  23 l
 • Kuwwady (Wt):
  1150
 • Öndüriji ýurdy:
  Gönorta Koreýa
 • Brend:
  Samsung
 • Işleýiş usullarynyň sany:
  5
 • Reňki:
  kümüşsöw
 • Halanan sany
  0
 • Seredilen sany
  366

Meňzeş harytlar