Item 1 of 3
Item 1 of 3
Collagen Snail whitening cream 80g

51.8 man

 • Kategoriyasy Gel, kremlar, syworotkalar
 • Beýany

  Ulitka çuňňur arassalaýjy ulitka agardyjy ýüz krem. Gury, süýnen deri we gyrmalar, adam bedeninde kollagen we elastin ýetmezçiligi netijesinde gurap, garramagyň alamatlarydyr. Kollagen we elastin näme üçin zerur? Bu beloklar dermanyň orta gatlagynda ýerleşýär we fibroblastlar diýlip atlandyrylýan öýjükler tarapyndan öndürilip bilner. Kollagen epidermisi güýçlendirýär we ony saklaýar, derini berk görkezýär. Elastiniň wezipesi bolsa derini arassalamak we elastik etmekdir. Kollagen we elastin dermada çyglylygy saklaýar, iýmitlenmegi, gidrasiýa, deriniň kislorodlaşmagyna kömek edýär, owadan we şöhle saçýar. Ulitka ekstrakty bilen çuň aklaýjy krem nemlendirýär, aklaýar, çuňňur arassalaýar, garramagyň öňüni alýar. Kollagen " DEEP CLEANSING Snail WHITENING CREAM " deriniň ähli görnüşleri üçin amatly. Ýakymly ys, ýeňil, deriniň garramagyna garşy göreşýär.

 • Göwrüm:
  80 g
 • Öndüriji ýurdy:
  Hytaý
 • Brend:
  Snail
 • Görnüşi:
  ýüz üçin krem
 • Halanan sany
  7
 • Seredilen sany
  329

Meňzeş harytlar