Item 1 of 3
Item 1 of 3
"Fruit of the Wokali" Botox white mask ýüz üçin maska

51.8 man

 • Kategoriyasy Ýüz üçin maskalar
 • Beýany

  Wokali Botoks ak maskasynyň miwesi A we E witamini bilen bütin ýüzdäki düwürtikleri, gara kelleleri, düwürtikleri we deriniň hapalaryny aýyrmak üçin ulanylýar. Faceüzüňizi täze, arassa we janlandyrýan ýaly çuňňur arassalamaga mümkinçilik berýär. Maskanyň özi gabykdan ýasalan aňsatdyr we ony aýyrmak, ilkinji gezek arassalaýjy gözenekleri ulanmak, derini görünmek we ýaşartmak ýaly derrew netijeleri berýär. Botoks ekstrakty ýaly esasy maddalar derini köşeşdirýär, haýsy deri görnüşine garamazdan deriňizdäki ýagy deňleşdirmäge kömek edýär. Kalendula ekstrakty kollagen belogynyň ösmegine kömek edýär, gödek derini peseldýär we deriniň çeýeligini ýokarlandyrýar. Bu kämilleşdiriji maska deriňiziň çyglylyk balansyny janlandyrýar we saklaýar. Deriniň ähli görnüşleri üçin amatly. Güýçli antioksidantlary bar we derini güýçlendirmekde hem kömek edýär.

 • Ulanylyşy:
  Ýüz
 • Göwrümi:
  130 ml
 • Öndüriji ýurdy:
  Hytaý
 • Brend:
  Wokali
 • Halanan sany
  6
 • Seredilen sany
  441

Meňzeş harytlar