Item 1 of 2
Item 1 of 2
"Herbal skin doctor" massaž üçin krem

46 man

 • Kategoriyasy Kremlar, losýonlar, gel we ýaglar
 • Beýany

  Garyn, bud we büst üçin amatly bellikler üçin massaž cream kremi, gündelik ulanmak üçin niýetlenendir we derini ýumşatmaga, göwrelilik döwründe we soň elastik saklamaga kömek edýär. Deri öýjükleri yzygiderli ulanmak bilen, göwrelilik döwründe uzalma bellikleriniň öňüni almaga, şeýle hem horlanmak wagtynda turgoryň dykyzlygyny we çeýeligini saklamaga kömek edýän iýmitlendiriji, nemlendiriji, tonlaýjy, täsir ediji komponentler bilen doldurylýar. Krem derä çalt siňýär, ýelmeşme ýa-da ýagly galyndy galdyrmaýar, ýumşak, gaharlandyryjy ysy bar. Gidrolizlenen kollagen, elastin, Centella asiatica ekstraktyny, argan we badam ýaglaryny öz içine alýan ýörite patentlenen Bio C-Elaste toplumy deriniň ajaýyp elastikligini üpjün edýär, bu deriniň uzalmagy, guraklygy we gabygynyň öňüni almaga kömek eder, dermisiň has dykyz we güýçli bolmagyna, gan damarlarynyň diwarlaryny berkitmek we mikrosirkulýasiýa gany gowulaşdyrmak. Kakao, kokos, shea, palma ýaglary, poli doýgun we doýgun ýag kislotalarynyň, witaminleriň we minerallaryň köp bolmagy sebäpli derini işjeň iýmitlendirýär we nemlendirýär, ýumşak, ýumşak we ýüpek edýär. E witamini gury deri bilen göreşýär, suw-lipid deňagramlylygyny saklaýar, köşeşdiriji täsir edýär, deriniň çişmegini, gyjyndyrylmagyny we çişmegini aýyrýar. Dermatologiki taýdan synagdan geçirildi. Gipoallergen önüm. Parabenler, phalatlar, boýaglar ýok. Ulanyş tertibi Derini arassalamak, guratmak we doly siňýänçä massaage etmek üçin az mukdarda krem ​​çalyň. Kremiň iň ýokary netijeliligi üçin, günde 3 gezek aýratyn ideg talap edilýän ýerlere çalyň.

 • Öndüriji ýurdy:
  Hytaý
 • Brend:
  Herbal skin Doctor
 • Göwrümi:
  50 ml
 • Halanan sany
  3
 • Seredilen sany
  1212

Meňzeş harytlar